รฟม.เซ็นสัญญาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 รฟม.เซ็นเอกชน 7 สัญญารวด รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ที่โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
     นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(รฟม.)ได้เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธา, สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) และสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้าง   (CSC)  โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน  ช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ  -  ท่าพระ   ระยะทาง  27  กิโลเมตร
รวม 7 สัญญา


   
บรรยากาศในวันเซ็นสัญญา   บรรยากาศในวันเซ็นสัญญา   คุณพงศ์ศักดิ์  ซือ
ตัวแทนบริษัท  EPSILON


     โดยสัญญาก่อสร้างงานโยธามีทั้งหมด 5 สัญญา ประกอบด้วย

     สัญญาที่ 1  งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน ช่วงหัวลำโพง  -  สนามไชย  ระยะทาง  2.8  กิโลเมตร  ดำเนินการโดย
บมจ.อิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์ (ITD) วงเงินก่อสร้าง 11,441 ล้านบาท

     สัญญาที่ 2  งานออกแบบ  ควบคู่การก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน  ช่วงสนามไชย  -  ท่าพระ  ระยะทาง  2.6  กิโลเมตร  ดำเนินการโดย บมจ.ช.การช่าง (CK) วงเงินก่อสร้าง 10,687 ล้านบาท

     สัญญาที่ 3  งานก่อสร้างยกระดับ  ช่วงเตาปูน  -  ท่าพระ   ระยะทาง  11  กิโลเมตร     และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา   1  แห่ง ดำเนินการโดยกิจการร่วมค้าเอสเอช - ยูเอ็น  บริษัท ซิโนไฮโดร คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) วงเงินก่อสร้าง 11,284 ล้านบาท

     สัญญาที่ 4  งานก่อสร้างยกระดับ  ช่วงท่าพระ-หลักสอง ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถ 2 แห่ง ดำเนินการโดย บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) วงเงินก่อสร้าง 13,334 ล้านบาท

     สัญญาที่ 5  งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างระบบรางทั้งโครงการ ดำเนินการโดย CK


   
คุณพงศ์ศักดิ์  ซือ (EPS) ลงทะเบียน คุณธานินทร์  (EPS) ลงทะเบียน คุณพงศ์ศักดิ์  ซือ  ลงนามสัญญาจ้าง


     ส่วนอีก 2 สัญญาคือ สัญญาจ้างที่ปรึกษา PMC ดำเนินการโดยกลุ่มที่ปรึกษา INDEX วงเงิน 726 ล้านบาท และสัญญาจ้างที่ปรึกษา CSC (Construction Supervision Consultant) ดำเนินการโดยกลุ่มที่ปรึกษา MAA วงเงิน 1,209 ล้านบาท ประกอบด้วย

  1. บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซันแตนท์ จำกัด
  2. บริษัท เทสโก จำกัด
  3. บริษัทเอพซิลอน จำกัด
  4. บริษัท นอร์ชีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  5. บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
  6. บริษัท ดี ทู คอนซัลท์ เอเชีย จำกัด
  7. โมห์ แอนด์ แอสโซซิเอท อิงค์
  8. นิปปอน โคอิ คัมปะนี ลิมิเต็ด
         ทั้งนี้ จะเร่งรัดงานก่อสร้างให้เสร็จสิ้นก่อนสัญญาในปี 2559 เพื่อเปิดให้บริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้นภายในปลายปี 2558 นี้
    
   
ภาพบรรยากาศ เซ็นสันญญาจ้าง กลุ่มที่ปรึกษาร่วม