:: งานควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

       
          ตำแหน่ง  
 1. ผู้จัดการโครงการ                            1              ตำแหน่ง
          คุณสมบัติ  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
                           • ประสบการณ์ 30 ปีขึ้นไป
                           • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (สย.)
                           • ผ่านงานด้านสะพาน / precast segment จะพิจารณาเป็นพิเศษ

          ตำแหน่ง    2. วิศวกรโครงการ                              1              ตำแหน่ง
          คุณสมบัติ  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
                           • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
                           •  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สย.)
                           • ผ่านงานด้านสะพาน / precast segment จะพิจารณาเป็นพิเศษ

          ตำแหน่ง 
  3. วิศวกรสนาม                                     2              ตำแหน่ง
          คุณสมบัติ  •  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
                           •  ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
                           •  มีใบอนญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
                           •  ผ่านงานถนนสะพานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

        :: งานประจำสำนักงานใหญ่


           ตำแหน่ง     
1. วิศวกรไฟฟ้า (กำลัง)                      2              ตำแหน่ง
           คุณสมบัติ   • ปริญญาตรีวิศวกรรมด้านไฟฟ้ากำลัง  เพื่อทำงานออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
                             • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
                             • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

          ตำแหน่ง   
   2. วิศวกรงานทาง (Geometric Design)        2        ตำแหน่ง
          คุณสมบัติ   • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา/ขนส่ง/จราจร หรือที่เกี่ยวข้อง
                            • ประสบการณ์ 5-10 ปี
                            • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ ภย. / สย.
                            • สามารถใช้โปรแกรม Autocad และ Ms Office พื้นฐานได้
                            • หากใช้ Autocad 3 D ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

          ตำแหน่ง    
   3. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftman)
          คุณสมบัติ   • ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
                            • วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี สาขาโยธา ก่อร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
                            • มีประสบการณ์ด้านเขียนแบบ (งานก่อสร้าง,โยธา) อย่างน้อย 2 ปี
                            • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
                            • สามารถอ่านแบบและมีความรู้เกี่ยวกับงานเขียนแบบ


           ตำแหน่ง      4. ช่างควบคุมงาน                                                หลายอัตรา
          คุณสมบัติ    • ปวช-ปวส. สาขาก่อสร้าง
                             • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
                             • ผ่านงานถนน/สะพาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ


         ตำแหน่ง      5. วิศวกรระบายน้ำ (Drainage Design)                  1        ตำแหน่ง
         คุณสมบัติ   • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา / ชลประทาน / ทรัพยากรน้ำ หรือที่เกี่ยวข้อง
                           • ประสบการณ์ 5-10 ปี
                           • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ ภย. / สย.
                           • สามารถใช้โปรแกรม Autocad และ Ms Office พื้นฐานได้
                           • หากใช้ Autocad 3 D ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ   สนใจติดต่อที่ผ่ายบุคคล โทร 02-5712751-60,  02-9209930 ต่อ 302 หรือ e-mail : nithda@hotmail.com , document@epsilon.co.th
   Tel. 089 -1614659
   เฉพาะตำแหน่งวิศวกรงานทาง และวิศวกรระบายน้ำ ส่งเอกสารได้ที่ apichart@epsilon.co.th
   เฉพาะเจ้าหน้าที่เขียนแบบ ติดต่อได้ที่   tawee@autopoint.co.th