::::  ถนน  ทางยกระดับ  อุโมงค์  สะพานข้ามแม่น้ำ  ::::
  ::::   ทางพิเศษ  ::::
  ::::   ระบบขนส่งมวลชน  ::::
  ::::   สนามบิน  ::::
  ::::   ระบบสาธารณูปโภค  ::::
  ::::   อาคาร - คลังสินค้า -  นิคมอุสาหกรรม   ::::
  ::::   ระบบสารสนเทศ  ::::

:::: ถนน ทางยกระดับ อุโมงค์ สะพานข้ามแม่น้ำ ::::
     
 

โครงการก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ : สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
ค่าก่อสร้าง : 599,460,000 บาท
ระยะเวลา : 15/2555 - 02/2558   
ลักษณะโครงการ : ขยายถนน 10 ช่องจราจร
ประเภทงาน :ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

     
 

โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ : สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
ค่าก่อสร้าง : 2,444 ล้านบาท
ระยะเวลา : 900 วัน     
ลักษณะโครงการ : ทั้งแนวเส้นทางโครงการตามแนวทิศเหนือ-ใต้ และแนวเส้นทางถนนรวม
และกระจายการจราจรตามแนว ทิศตะวันออก - ตะวันตก 
ประเภทงาน : ออกแบบและควบคุมงาน


     
 

โครงการก่อสร้างสะพานนนทบุรี

เจ้าของโครงการ : สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
ค่าก่อสร้าง : 3,795,969,278.62 บาท
ระยะเวลา : 900 วัน
ลักษณะโครงการ : เป็นโครงการในพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ประเภทงาน : ศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียด


     
 

โครงการก่อสร้างสะพานพระราม 8

เจ้าของโครงการ :กรุงเทพมหานคร
ค่าก่อสร้าง : 3,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 01/2539-07/2539,05/2540-04/2545     
ลักษณะโครงการ :เป็นโครงการในพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ประเภทงาน : ศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียด

     
 

โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

เจ้าของโครงการ :กรมโยธาธิการ
ค่าก่อสร้าง : 10,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 07/2539-06/2540
ลักษณะโครงการ : เป็นโครงการในพระราชดำริ เพื่อเพิ่มโครงข่ายถนน เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือกรุงเทพกับเขตอุตสาหกรรม จังหวัด สมุทรปราการ
ประเภทงาน : สำรวจและออกแบบรายละเอียด

     
  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาริเวณห้าแยกปากเกร็ด
และถนนเชื่อมต่อ

เจ้าของโครงการ :กรมโยธาธิการ
ค่าก่อสร้าง : 4,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 10/2537-06/2538,04/2546-03/2550     
ลักษณะโครงการ : เป็นการก่อสร้างถนนเพื่อแก้ปัญหา การจราจร และเพิ่มโครงข่ายถนนสายหลัก ในกรุงเทพและปริมณฑล ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ประเภทงาน : ศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และออกแบบเบื้องต้น

     
 

โครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขงตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต้

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง
ค่าก่อสร้าง : 32 ล้านเหรียญสหรัฐ
ระยะเวลา : 09/2550 - 06/2551
ลักษณะโครงการ : สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 เชื่อม อ.เชียงของ
จ.เชียงราย ประเทศไทย กับเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
และออกแบบระบบรถไฟ เชื่อมโครงข่าย การขนส่งทางรถไฟ
กับ สปป.ลาว และประเทศจีน
ประเภทงาน : ออกแบบรายละเอียด

   

 

  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 ( นครพนม )

เจ้าของโครงการ :กรมทางหลวง
ค่าก่อสร้าง : 1,400 ล้านบาท
ระยะเวลา : 05/2548 - 06/2550
ลักษณะโครงการ : สะพานข้ามแม่น้ำโขง ขนาด 2 ช่องจราจร ความยาว 390 ม. พร้อมอาคารด่านพรมแดนทั้งสองฝั่ง
ประเภทงาน : ศึกษาความเหมาะสม / ออกแบบรายละเอียด

     
 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนน นนทบุรี

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
ค่าก่อสร้าง : 2,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 06/2548 - 05/2549      
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทางแยก
ต่างระดับ และถนนระดับดิน ความยาวประมาณ 4.3 กม.
ประเภทงาน : ศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียด
และสำรวจอสังหาริมทรัพย์

     
 

โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศกรรม
และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 4006
สายระนอง - หลังสวน

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง
ค่าก่อสร้าง : 2,100 ล้านบาท
ระยะเวลา : 08/2548 - 07/2549  
ลักษณะโครงการ : เป็นการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 4006 บ. ราชกรูด - อ.พะโต๊ะ - อ.หลังสวน จากเดิม 2 ช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางรวมประมาณ 69 กม. และก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยง
จาก อ.กะเปอร์ - อ.ไชยา บ้านนา - บ้านเขาหลัก ระยะทาง 36 กม.
ประเภทงาน : สำรวจและออกแบบรายละเอียด

     
 

โครงการศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม
และผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวง โครงข่ายเชื่อมโยง  สะเมิง - แม่ฮ่องสอน

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง
ค่าก่อสร้าง : 2,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 04/2546 - 02/2547  
ลักษณะโครงการ : ศึกษาทางหลวงแนวใหม่ พร้อมสะพาน
และทางยกระดับ มีความยาวรวม 170 กม.
ประเภทงาน : ศึกษาความเหมาะสม

     
 

โครงการทางยกระดับคลองภาษีเจริญ และส่วนต่อเนื่อง

เจ้าของโครงการ : บริษัท ชิโนไทเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
                               (มหาชน)
ค่าก่อสร้าง : 700 ล้านบาท
ระยะเวลา : 01/2543 - 07/2543  
ลักษณะโครงการ : ทางยกระดับขนส่งมวลชน สูง 14-16 เมตร
กว้าง 9 เมตรพร้อมสถานีรับ - ส่ง ความยาวรวม 6 กม.
ประเภทงาน : ออกแบบรายละเอียด

     
  โครงการก่อสร้างถนนศรีอยุธยาถึงถนนอโศก-ดินแดง (เลียบบึงมักกะสัน)
จตุทิศตะวันออก ช่วง ข.)

เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
ค่าก่อสร้าง : 776 ล้านบาท
ระยะเวลา : 09/2541 - 05/2543                
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างถนนยกระดับ ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางรวม 3 กม.
ประเภทงาน : ควบคุมการก่อสร้าง


  โครงการทางยกระดับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31
(ถนนวิภาวดีรังสิต) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ตอนอนุสรณ์สถาน-รังสิต (ทางด่วนดอนเมือง-รังสิต)

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง
ค่าก่อสร้าง : 3,887 ล้านบาท
ระยะเวลา : 09/2540 - 11/2541      
ลักษณะโครงการ : ทางยกระดับ ขนาด 6 ช่องทางจราจร ระยะทาง
ประมาณ 7.3 กิโลเมตร
ประเภทงาน : บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง TURNKEY

     
 

โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณวงเวียนหลักสี่ ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง
ค่าก่อสร้าง : 600 ล้านบาท
ระยะเวลา : 03/2538 - 10/2538
ลักษณะโครงการ : ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมของทางแยก
ต่างระดับ(สะพานลอย หรือ อุโมงลอดทางแยก) ซึ่งออกแบบเป็นอุโมงค์
ทางลอด ขนาด 4 ช่องความยาว 400 ม.
ประเภทงาน : ออกแบบรายละเอียด

     
 

โครงการก่อสร้างถนนสายอักษะ (ถนนอุทยาน) จากถนน
พุทธมณฑลสาย 3 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 4

เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
ค่าก่อสร้าง : 1,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 03/2538 - 07/2538  
ลักษณะโครงการ : ถนนสายหลัก ขนาด 6 ช่องทางจราจร และถนนคู่ขนาน ขนาด 2 ช่องจราจร
ประเภทงาน : ออกแบบรายละเอียด

     
 

โครงการสร้างทางแยกต่างระดับ รัชดาภิเษก - วิภาวดีรังสิต

เจ้าของโครงการ : บ. ซีวิล เอนจิเนียริ่ง จำกัด
ค่าก่อสร้าง : 820 ล้านบาท
ระยะเวลา : 11/2533-11/2536
ลักษณะโครงการ : เป็นการก่อสร้างทางยกระดับ เพื่อแก้ปัญหาการจราจร บริเวณจุดถนนวิภาวดีรังสิต กับถนนรัชดาภิเษก
ประเภทงาน : ที่ปรึกผู้รับจ้างก่อสร้าง

   

 

  โครงการก่อสร้างทางยกระดับคู่ขนานลอยฟ้า
ถนนบรมราชชนน

เจ้าของโครงการ :กรุงเทพมหานคร
ค่าก่อสร้าง : 1,200 ล้านบาท
ระยะเวลา : 09/2538-03/2540
ลักษณะโครงการ : เป็นโครงการในพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร เชื่อมระหว่างฝั่งตะวันออก และตะวันตกของกรุงเทพมหานครตามแนวเส้นทางจตุรทิศ
ประเภทงาน : ควบคุมงานก่อสร้าง

     
 

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทะเลสาบสงขลา

เจ้าของโครงการ :กรมโยธาธิการ
ค่าก่อสร้าง : 5,500 ล้านบาท
ระยะเวลา : 12/2539-08/2540 
ลักษณะโครงการ : เป็นการก่อสร้างอุโมงค์ ขนาด 4 ช่องจราจร เพื่อใช้ในการสัญจรไปมาระหว่าง พื้นที่ทั้งสองฝั่งทะเลสาบสงขลา
ประเภทงาน : สำรวจและออกแบบรายละเอียด

     
 

โครงการก่อสร้างทางยกระดับโทลเวย์
ตอนอนุสรณ์สถาน – รังสิต

เจ้าของโครงการ :กรมทางหลวง
ค่าก่อสร้าง : 3,887 ล้านบาท
ระยะเวลา : 09/2540-11/2541 
ลักษณะโครงการ : เป็นการก่อสร้างทางยกระดับ เพื่อแก้ปัญหาจราจร บนถนนวิภาวดีรังสิต
ประเภทงาน : ควบคุมการก่อสร้าง

     
  โครงการก่อสร้างถนนสายตากสิน – เพชรเกษม ช่วงถนนรัชดาภิเษก – เพชรเกษม

เจ้าของโครงการ :กรมโยธาธิการ
ค่าก่อสร้าง : 1,092 ล้านบาท
ระยะเวลา : 03/2541-005/2543               
ลักษณะโครงการ : เป็นการก่อสร้างถนนเพื่อแก้ปัญหา การจราจรเพื่อเพิ่มโครงข่ายถนนสายหลัก ในกรุงเทพและปริมณฑล ฝังตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ประเภทงาน : ควบคุมการก่อสร้าง

     
 

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย
หาดใหญ่ – ชายแดนมาเลเซีย

เจ้าของโครงการ :  กรมทางหลวง
ค่าก่อสร้าง : 8,600 ล้านบาท
ระยะเวลา : 09/2543-08/2544 
ลักษณะโครงการ : เป็นการเพิ่มโครงข่ายทางหลวงพิเศษ ตามโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ไทย – มาเลเซีย -อินโดนีเซีย
ประเภทงาน : ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และออกแบบเบื้องต้น

     
 

โครงการระบบทางด่วนทดแทน โครงการทางด่วนสายพญาไท- พุทธมณฑล

เจ้าของโครงการ : สำนักงานนโยบายแผนการขนส่ง และจราจร
ค่าก่อสร้าง : 30,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 02/2547-08/2548 
ลักษณะโครงการ : เป็นการเพิ่มโครงข่ายทางด่วนแนวตะวันออก – ตะวันตกให้สมบูรณ์ขึ้น
ประเภทงาน : ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียด 

โครงการสร้างทางแยกต่างระดับกลุ่มที่ 37-2

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง
ค่าก่อสร้าง : 900 ล้านบาท
ระยะเวลา : 09/2537 - 05/2538
ลักษณะโครงการ : ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมของทางแยก
ต่างระดับ (สะพานลอย หรืออุโมงค์ลอดทางแยก) จำนวน 3 แห่ง คือ ที่ทางแยกต่างระระดับรามอินทรา กม.8 เป็นสะพานลอยขนาด 4 ช่องทาง
จราจร และแยกปฐมพร จ.ชุมพร เป็นสะพานลอย 4 ช่องทางจราจร
ประเภทงาน : ออกแบบรายละเอียด

   

 

  โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนลาดพร้าว 2 แห่ง
และโครงการต่อเชื่อมทางยกระดับบนถนนรามคำแหง
(จากแยกลำสาลี-คลองบ้านม้า)

เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
ค่าก่อสร้าง : 2,700 ล้านบาท
ระยะเวลา : 09/2545 - 01/2546
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างทางยกระดับโครงสร้างเหล็ก ขนาด 4
ช่องทาง จราจร จำนวน 3 แห่ง ระยะทางรวมประมาณ 7.9 กม.
ประเภทงาน : ออกแบบรายละเอียด

     
 

โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนรามคำแหง
จากซอยรามคำแหง 9 - ซอยรามคำแหง 32

เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
ค่าก่อสร้าง : 1,117 ล้านบาท
ระยะเวลา : 09/2540 - 12/2541      
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างทางยกระดับ บนถนนรามคำแหง ขนาด 4 ช่อง จราจร รวมระยะทางประมาณ 3.5 กม. พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้าย เครื่องหมายจราจร งานระบบระบายน้ำและอื่นๆ
ประเภทงาน : บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

     
 

โครงการทางยกระดับบนถนนรัชดาภิเษก(อโศก-สุขุมวิท)
และโครงการก่อสร้างเชื่อมต่อถนนสารสิน-รัชดาภิเษก

เจ้าของโครงการ : สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ค่าก่อสร้าง : 3,700 ล้านบาท
ระยะเวลา : 04/2548 - 06/2548   
ลักษณะโครงการ :ขยายช่องทางจราจร ถ.รัชดาภิเษก ช่วง ถ.เพรชบุรี - ถ.สุขุมวิท จากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร และก่อสร้างทางเชื่อมต่อ ถ.สารสิน ขนาด 4 ช่องจราจร
ประเภทงาน :ศึกษาความเหมาะสม / ออกแบบรายละเอียด

     
 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง-ถนนพัฒนาการ
(ผ่านซอยถาวรธวัช 1)

เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
ค่าก่อสร้าง : 700 ล้านบาท
ระยะเวลา : 02/2539 - 07/2539
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกริต ขนาด 6 ช่องจราจร ความยาว
ประมาณ 2 กม. และทางลอดขนาด 4 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 600 ม.
ประเภทงาน : ออกแบบรายละเอียด

     
 

โครงการก่อสร้างทางลอดที่ทางแยก หมายเลข 8
(จุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 108) บริเวณทางแยกตามแนว
ถนนวงแหวนรอบกลางเมืองเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
ค่าก่อสร้าง : 94 ล้านบาท
ระยะเวลา : 05/2545 - 07/2546
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างทางลอด ขนาด 4 ช่องจราจร ไป - กลับ
ความยาวประมาณ 350 ม. พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานระบบ
ระบายน้ำ งานป้าย และเครื่องหมายจราจรและอื่นๆ
ประเภทงาน : ควบคุมการก่อสร้าง

     
  โครงการก่อสร้างทางลอดที่ทางแยก หมายเลข 1 - 5 บริเวณ
ทางแยกตามแนวถนนวงแหวนรอบกลางเมืองเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
ค่าก่อสร้าง : 684 ล้านบาท
ระยะเวลา : 09/2546 - 12/2548                
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างทางลอด ขนาด 4 ช่องจราจร จำนวน 5 แห่ง
ที่ทางแยกหมายเลข 1-5 พร้อมงานตกแต่งภูมิทัศน์ ระบบระบายน้ำ แสง
สว่าง งานป้าย เครื่องหมายจราจร และอื่นๆ
ประเภทงาน : ควบคุมการก่อสร้าง