::::  ถนน  ทางยกระดับ  อุโมงค์  สะพานข้ามแม่น้ำ  ::::
  ::::   ทางพิเศษ  ::::
  ::::   ระบบขนส่งมวลชน  ::::
  ::::   สนามบิน  ::::
  ::::   ระบบสาธารณูปโภค  ::::
  ::::   อาคาร - คลังสินค้า -  นิคมอุสาหกรรม   ::::
  ::::   ระบบสารสนเทศ  ::::

::::  อาคาร - คลังสินค้า - นิคมอุตสาหกรรม ::::
 
 

โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

เจ้าของโครงการ : บริษัท MDX จำกัด
ค่าก่อสร้าง : 1,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 10/2534-01/2535 
ลักษณะโครงการ : เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ในเขต นิคมอุตสาหกรรม
ประเภทงาน : สำรวจและออกแบบรายระเอียด

   

 

  โครงการก่อสร้างโรงงานประกอบรถยนย์ ฮอนด้า  ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

เจ้าของโครงการ : ไทยซาโต้ โตเกียว จำกัด
ค่าก่อสร้าง : 2,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 06/2537-04/2538 
ลักษณะโครงการ : เป็นการก่อสร้างอาคารโรงงาน และสำนักงาน
ประเภทงาน : ออกแบบรายละเอียด

     
 

โครงการสถานีขนส่งสินค้าชานเมืองกรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางบก
ค่าก่อสร้าง : 1,200 ล้านบาท
ระยะเวลา : 09/2537-04/2538 
ลักษณะโครงการ : เป็นโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า 3 แห่งที่ คลองหลวง ลาดกระบัง และสามพราน
ประเภทงาน : สำรวจและออกแบบรายละเอียด
-