::::  ถนน  ทางยกระดับ  อุโมงค์  สะพานข้ามแม่น้ำ  ::::
  ::::   ทางพิเศษ  ::::
  ::::   ระบบขนส่งมวลชน  ::::
  ::::   สนามบิน  ::::
  ::::   ระบบสาธารณูปโภค  ::::
  ::::   อาคาร - คลังสินค้า -  นิคมอุสาหกรรม   ::::
  ::::   ระบบสารสนเทศ  ::::

::::  ระบบสาธารณูปโภค ::::
 
 

โครงการก่อสร้างท่อรวมสาธารณูปโภค ในถนน 4 สาย

เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
ค่าก่อสร้าง : 10,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : 10/2537-06/2538 
ลักษณะโครงการ : เป็นการก่อสร้างท่อรวม เพื่อรองรับ ระบบประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และสื่อสาร
ประเภทงาน : ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด

   

 

 

โครงการระบบบำบัดน้ำเสียหนองแขม - ภาษีเจริญ - ราษฎร์บูรณะ้

เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
ค่าก่อสร้าง : 4,800 ล้านบาท
ระยะเวลา :09/2539-10/2543 
ลักษณะโครงการ : เป็นการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และโรงบำบัดน้ำเสีย
ประเภทงาน : ที่ปรึกษาบริหารโครงการ

     -